Archive for October, 2011

Kredyty pko bp

Monday, October 10th, 2011

Deutsche Bank PBC rozpoczął subskrypcję -letniego produktu ubezpieczeniowo-inwestycyjnego z gwarancją kapitału „db Inwestuj w Przyszłość – Stabilny Wzrost V”, powiązanego z indeksem umożliwiającym inwestycje w akcje i obligacje przy maksymalnej dywersyfikacji geograficznej w ramach rynków wschodzących. Produkt pozwala osiągać potencjalne zyski z pełnej kwoty inwestycji przy jednorazowej wpłacie zaledwie proc. przeznaczonych na nią środków. Dostępny jest on również w ramach oferty promocyjnej umożliwiającej dodatkowy zysk aż skali roku na -miesięcznej lokacie oraz otrzymanie jednej z atrakcyjnych nagród: iPod Nano, iPod Touch, iPad WiFi lub MacBook Air. Subskrypcja „db Inwestuj w Przyszłość-Stabilny Wzrost V” potrwa do marca r. w sieci oddziałów Deutsche Bank PBC. db Inwestuj w Przyszłość – Stabilny Wzrost V, stworzony we współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie EUROPA, ma formę grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie opartego o inwestycję w ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy. Konstrukcja produktu zapewnia -procentową ochronę składki zainwestowanej na koniec okresu odpowiedzialności. Co ważne, już od pierwszego dnia ubezpieczenia na potencjalny zysk pracuje cała zadeklarowana kwota inwestycji, pomimo, że Klient na początku wpłaca tylko jej procent. Pozostałe procent należy wpłacać co miesiąc przez lat, czyli w okresie trwania programu. Środki inwestowane są w Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy „Libra Emerging Markets”, którego aktywa lokowane są do proc. w certyfikaty emitowane przez BNP Paribas Arbitrage Issuance BV umożliwiające inwestycję na rynkach akcji i obligacji przy maksymalnej dywersyfikacji geograficznej w ramach rynków wschodzących. Wycena certyfikatów oparta jest na indeksie BNP PARIBAS Libra Emerging Markets PLN ER Index. Jest to indeks o unikalnej konstrukcji, na którą składa się: wersja Excess Return funduszu iShares Emerging Markets Index Fund, mechanizm zmiennego zaangażowania w iShares Emerging Markets Index ER w zależności od poziomu zmienności (wahań rynku), gdzie docelowy poziom zmienności to w skali roku, oraz zaimplementowany na EEM Risk Controlled ER prosty mechanizm średnich ruchomych, na podstawie których podejmowane są decyzje inwestycyjne. Mechanizm działania indeksu skonstruowany jest tak, aby osiągać satysfakcjonujący zysk bez względu na koniunkturę rynkową. W okresach, kiedy indeks EEM Risk Controlled ER reprezentujący rynek akcji krajów rozwijających się wykazuje trend wzrostowy, strategia oferuje wysoką ekspozycję na ten indeks. Natomiast w okresach spadków na giełdach, które często połączone są ze spadkiem stóp procentowych (a tym samym wzrostem wartości obligacji), pozwala uzyskać ekspozycję na rynek obligacji. Aby rozpocząć inwestycję w ramach db Inwestuj w Przyszłość – Stabilny Wzrost V, należy wpłacić jednorazową pierwszą składkę w wysokości co najmniej zł lub inną wielokrotność kwoty zł. Natomiast w okresie odpowiedzialności, co miesiąc przez lat należy wpłacać składkę bieżącą w wysokości co najmniej , zł, przy czym wysokość składki bieżącej ustalana jest na podstawie zadeklarowanej składki zainwestowanej. Opłata za zarządzanie wynosi , proc. w skali roku zadeklarowanej kwoty inwestycji. W przypadku rezygnacji z inwestycji przed końcem okresu odpowiedzialności, pobierana jest opłata likwidacyjna naliczana procentowo od wartości umorzonych jednostek uczestnictwa. Klient objęty jest ochroną ubezpieczeniową i może wskazać jednego lub więcej uprawnionych do otrzymania świadczenia w razie swojej śmierci. Kwota stanowiąca świadczenie ubezpieczeniowe z tego tytułu nie jest opodatkowana od spadków i darowizn, a jej wypłata nie wymaga przeprowadzania postępowania spadkowego. Subskrypcja produktu potrwa do marca r. Oferta promocyjna db Inwestuj w Przyszłość – Stabilny Wzrost V Oferta promocyjna dotyczy osób, które w terminie do marca r. założą -miesięczną lokatę o oprocentowaniu w skali roku na kwotę min. tys. zł i przystąpią do db Inwestuj w Przyszłość – Stabilny Wzrost V opłacając równocześnie składkę pierwszą w wysokości min. zł. Przy czym wpłata na depozyt nie może być wyższa niż dwukrotność składki pierwszej w ramach produktu db Inwestuj w Przyszłość – Stabilny Wzrost V. Po spełnieniu powyższych warunków, w zależności od wysokości wpłaconej pierwszej składki db Inwestuj w Przyszłość – Stabilny Wzrost V, wszystkie osoby przystępujące do promocji otrzymają jedną z nagród: Apple iPod Nano GB, Apple iPod Touch GB, Apple iPad GB WiFi lub MacBook Air. Szczegółowe zasady określa regulamin promocji dostępny na stronie www.db-pbc.pl. Parametry produktu: forma prawna – grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie oparte o Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy „Libra Emerging Markets” instrument oparty na certyfikatach emitowanych przez BNP Paribas Arbitrage Issuance BV umożliwiających inwestycję na rynkach akcji i obligacji przy maksymalnej dywersyfikacji geograficznej w ramach rynków wschodzących okres odpowiedzialności: lat ochrona kapitału: zainwestowanej składki na koniec okresu odpowiedzialności; składki: – składka pierwsza (jednorazowa): co najmniej zł (w ramach warunków promocyjnych: zł) lub wielokrotność kwoty zł, – składka bieżąca (płatna miesięcznie przez lat): co najmniej , zł – wysokość składki bieżącej uzależniona jest od wysokości zadeklarowanej składki zainwestowanej, okres ubezpieczenia (okres odpowiedzialności): .. r. – .. r. w przypadku rezygnacji z inwestycji po rozpoczęciu ochrony ubezpieczeniowej, Klientowi wypłacana jest wartość rachunku pomniejszona o opłatę likwidacyjną (zależną od terminu rezygnacji) oraz o podatek dochodowy od osób fizycznych. Zalety produktu: ochrona ubezpieczeniowa przez cały okres trwania inwestycji udziału w zyskach indeksu gwarancja wypłaty deklarowanej kwoty inwestycji (Składki Zainwestowanej) na koniec okresu odpowiedzialności składek zadeklarowanych na okres lat pracuje już od pierwszego dnia Okresu odpowiedzialności unikalna konstrukcja produktu ( inwestycji opłacane jednorazowo + inwestycji płatne ratalnie przez lat) produkt oparty o dynamicznie zarządzany BNP PARIBAS Libra Emerging Markets PLN ER Index o stabilnych wynikach – możliwość zarabiania na akcjach i obligacjach w ramach maksymalnie zdywersyfikowanych rynków wschodzących przy jednoczesnej kontroli zmienności (ryzyka) indeksu alternatywa dla produktów oszczędnościowych tylko z wpłatą jednorazową lub tylko z regularnymi wpłatami.
Zobacz listę:Kredyty bez zaświadczeń

Sms kredyt

Friday, October 7th, 2011

W I kwartale r. Bank Ochrony Środowiska zarobił ponad mln zł netto. Poprawiły się też wyniki z tytułu odsetek oraz opłat i prowizji. W porównaniu z pierwszym kwartałem r. wzrosła także suma bilansowa banku – o około proc. do przeszło , mld zł. BOŚ Bank znacząco zwiększył wyniki z odsetek oraz opłat i prowizji. W odniesieniu do pierwszego kwartału r. po pierwszych trzech miesiącach r. wzrosły one odpowiednio o ponad proc. i o blisko proc. Zysk netto banku na koniec pierwszego kwartału r. przekroczył mln zł. Współczynnik wypłacalności utrzymuje się na dobrym poziomie , proc. (dane skonsolidowane) oraz , proc. (wynik jednostkowy). W ujęciu rocznym liczba klientów banku zwiększyła się o , proc. – obecnie sięga ona tys. Bank zapowiada kolejne nowości w ofercie ROR. – W najbliższych dniach wprowadzimy kolejną innowację – umożliwimy w pełni internetowe uruchamianie konta, bez papierów, kuriera, konieczności wizyty w banku. Wystarczy komputer i dostęp do sieci – zapowiada Mariusz Klimczak, prezes BOŚ Banku. Równolegle BOŚ Bank jest aktywny na rynku małych i średnich przedsiębiorstw. Niedawno wprowadził nowe produkty ułatwiające bieżące finansowanie potrzeb firm z tego segmentu. Najnowszym jest „Linia Wielocelowa” BOŚ Banku – korzystający z niej przedsiębiorca w ramach jednej umowy i jednego zabezpieczenia otrzymuje na okres lat dostęp do szeregu zróżnicowanych produktów finansowych takich jak: kredyt odnawialny w rachunku bieżącym, kredyt obrotowy odnawialny w rachunku kredytowym, kredyt obrotowy nieodnawialny w rachunku kredytowym, a także gwarancje bankowe i dyskonto weksli.
Przejżyj listę:Kredyty bez bik

Nowe funkcjonalności telewizji internetowej Bankier.tv

Tuesday, October 4th, 2011

Nowe funkcjonalności telewizji internetowej Bankier.tv

20111004, 1001

03 października 2011 r. wystartowała nowa strona telewizji internetowej Bankier.tv. Odświeżony layout, praktyczne rozwiązania, funkcjonalny i intuicyjny układ serwisu to najważniejsze z wprowadzonych zmian. Obok tradycyjnych materiałów biznesowoekonomicznych pojawiają się również nagrania poświęcone szeroko pojętej tematyce lestyle.

W związku z dynamicznym rozwojem telewizji ekonomicznobiznesowej Bankier.tv strona serwisu została odświeżona i rozbudowana.  Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych użytkowników wprowadziliśmy szereg innowacji, dzięki którym przeglądanie i odnajdywanie interesujących materiałów stało się  łatwe i intuicyjne. Za pośrednictwem nowej strony internauci zyskują również dostęp do transmisji i nagrań na żywo z wirtualnego studio Bankier.tv oraz najciekawszych wydarzeń ze świata biznesu.

 

„W nowej odsłonie udoskonaliliśmy interfejs użytkownika serwisu. Od dziś można również komentować materiały wideo, a także wygodniej przeglądać publikowane przez nas treści. Mam nadzieję, że zastosowane rozwiązania uczynią przyjemniejszym obcowanie z interaktywną telewizją biznesową Bankier.tv. ” – mówi Radosław Przybył, producent Bankier.tv.

 

Bankier.tv rozszerzył również tematykę materiałów umieszczanych na serwisie. Wprowadzony został nowy kanał o charakterze lestyle. Oprócz tradycyjnie poruszanych tematów znajdziemy tu materiały poświęcone tematyce około biznesowej od prezentacji nowinek technologicznych i elektronicznych po savoir vivre i dresscode w biznesie. Część materiałów dostępna będzie w technologii 3D – serię zapoczątkuje prezentacja możliwości kamery Sony HDRTD10. To pierwsza na świecie konsumencka kamera pozwalająca rejestrować materiał 3D w jakości High Definition

 

Zapraszamy do odwiedzenia nowej strony Bankier.tv – httpbankier.tv/

Cheryl Cole z najlepszymi

Monday, October 3rd, 2011

postanowiła znaleźć kolejnego współpracownika, który pomoże jej nagrać nową płytę. Tym razem jest to .

0
0

24 października ukaże się nowy album Drake a, “Take Care”. Muzyk opublikował klip do singla promującego dzieło.

Christina Aguilera zapewniła fanów, że traktuje aktorstwo jako działalność poboczną.

Trzy lata pracy w publicznej telewizji były dla mnie doświadczeniem absolutnie genialnym. Wiadomo, kasa się zgadzała i była wypłacana regularnie niczym szwajcarskie tantiemy.

Opinie (0)

Ten materiał nie ma jeszcze żadnej opinii. Twoja może być pierwsza!