Finanse jak je planować

Private equity

Private equity czyli prywatny kapitał jest rozumiany jako inwestycja w aktywa, jakie nie są notowane na sektorach społecznych. Samo pojęcie wprost podsuwa miejsce i metodę zdobycia kapitału – emisja prywatna, w rozróżnieniu od emisji publicznej. Inwestycje private equity są nagminnie kojarzone, jak się okazuje niepoprawnie, z zaangażowaniem pieniędzy wyłącznie w firmy poza publicznym obrotem. Nieprawidłowo, bo zdarza się, że ogromne instytucje private equity inwestują w przedsiębiorstwa notowane na giełdach i wycofują je stamtąd.

Inwestorzy, którzy nie mają opcji realizowania takich inwestycji mają możliwość alokowania swoich kapitałów w fundusze private equity. Fundusze te zarządzane są przez firmy, jakie dokładnie w ten sposób gromadzą potrzebne środki do przeprowadzania transakcji wykupu lub przejmowania. Fundusze private equity na ogół monitorują zarządy przejętych firm i wprowadzają do nich ‘swoich’ managerów, których celem jest spowodowania wzrostu wartości przejętego podmiotu.

Zobacz

Produkty strukturyzowane

Produkty strukturyzowane są jednym z najmocniej plastycznych nowoczesnych instrumentów inwestycyjnych. Taki rodzaj inwestycji to nic innego jak ‘włożiona’ w jedną paczkę metoda inwestycyjna, sformowana w oparciu o instrumenty pochodne (opcje i swap’y), cechująca się zupełną lub częściową gwarancją zainwestowanego kapitału , przy założeniu momentu jej ukończenia.Produkty strukturyzowane oferują dobitnie lepsze zwroty niż zwykłe instrumenty lokacyjne (lokata, obligacja).

Ich zastosowanie pozwala na poprawienie zwrotów z dzierżonego portfela, pozwala na zmniejszenie wystawienia na ryzyko, dopuszcza dużo możliwości ochrony ulokowanego pieniędzy, jak również mogą być efektywne podatkowo. Inwestycje strukturyzowane oferowane są w kilku postaciach:

  • Lokaty strukturyzowanej
  • Papierów wartościowych / certyfikatu strukturyzowanego
  • Polisy ubezpieczeniowej
  • Bezpośredniego kontraktu opcyjnego

Comments are closed.