Tani kredyt gotówkowy porownanie

W jakiej walucie brać kredyt hipoteczny? Pytanie to zadaje sobie za każdym razem potencjalny kredytobiorca, który zamierza kupić dom lub mieszkani…


W jakiej walucie brać kredyt hipoteczny? Pytanie to zadaje sobie za każdym razem potencjalny kredytobiorca, który zamierza kupić dom lub mieszkanie. Z jednej strony niskie marże, z drugiej zmienne kursy walutowe. Dodatkowo trudno przewidzieć jak się wszystko zmieni, po wejściu Polski do Unii Europejskiej. W obecnych czasach kiedy rynki walutowe szaleją wiele osób które mają kredyty w obcej walucie patrzy z niepokojem na rozwijającą się sytuację. Powstaje pytanie czy opłaca nam się brać kredyt hipoteczny w obcych walutach?

Mimo wahania kursów walut obecnie franki wydają się najbardziej opłacalną walutą na kredyt hipoteczny. Kredyt hipoteczny we frankach zyskuje głównie dlatego, że nadal Szwajcarski libor jest jednym z najniższych. Jeszcze do niedawna najniższy Libor oferowała Japonia, jednak kredyty w jenach dostępne były jedynie dla firm. Obecnie jednak, przez wahania kursów walut, rząd szwajcarski obniżył Libor do poziomu, który dorównuje Liborowi japońskiemu. Mimo to, że libor jest niski, kredyt hipoteczny we frankach traci przez wspomniane wcześniej wahania kursowe. Czy kredyt hipoteczny we frankach nie ma przez to racji bytu? Niekoniecznie.
Według przepowiedni analityków, początek przyszłego roku przyniesie w Polsce znaczny wzrost stóp procentowych. Wzrost stóp natomiast wpłynie na WIBOR – czyli polski odpowiednik LIBORU. To jak się nie trudno domyśleć wpłynie na wzrost rat kredytów hipotecznych w złotówkach. Polska nie będzie wiecznie oazą niskiej inflacji. Ma na to wpływ szczególnie dynamiczny wzrost PKB.
Według analiz doradców finansowych Expandera w najbliższym czasie kredyt hipoteczny we frankach powinien wyjść na plus/ Świadczy o tym fakt, że za kilka lat wejdziemy do strefy euro a wspólna waluta i frank szwajcarski są ze sobą silnie związane. To znacznie zmniejszy ryzyko kursowe dla kredytobiorcy. Dodatkowo stopy procentowe w Szwajcarii były zawsze o 1-1,5 pkt proc. niższe niż w strefie euro. Nadal nie zmienia się tendencja, w której polskie banki przyznają niezwykle niskie marże na kredyt hipoteczny we frankach. Marże te są nawet niższe niż w Szwajcarii.

Comments are closed.