Ubezpieczenie,pozyczka,kredyt

Kredyt Studencki

Kredyt zaplanowany dla studentów studiów dziennych, wieczorowych i zaocznych – szkół wyższych państwowych i prywatnych, akademickich i zawodowych oraz członkowie studiów doktoranckich, którzy urzeczywistniają następujące warunki:

  • są obywatelami polskimi,
  • rozpoczęli studia przed ukończeniem 25. roku życia,
  • posiadają pełną kompetencje do czynności prawnych,
  • uczą się na preferowanym kierunku studiów lub wielkość miesięcznego zarobkuu na osobę w rodzinie żaka nie przewyższa maksymalnej wielkości zarobku, oznajmianego raz w roku przez Ministra Edukacji Narodowej,
  • bieżące studia nie są następnymi studiami, po oddaniu egzaminu magisterskiego,
  • bieżące studia nie są następnymi studiami zawodowymi, po oddaniu egzainu dyplomowego.
  • Żak nie mający obywatelstwa polskiego zdoła ubiegać się o kredyt, jeżeli spełnia warunki nazwane indywidualnymi przepisami.

    Wykaz szkół wyższych, których uczniowie w danym roku akademickim uprawnieni są do ubiegania się o preferencyjny kredyt studencki, robi Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu.

Comments are closed.