Archive for June, 2011

Ubezpieczenie,pozyczka,kredyt

Friday, June 17th, 2011

Kredyt Studencki

Kredyt zaplanowany dla studentów studiów dziennych, wieczorowych i zaocznych – szkół wyższych państwowych i prywatnych, akademickich i zawodowych oraz członkowie studiów doktoranckich, którzy urzeczywistniają następujące warunki:

  • są obywatelami polskimi,
  • rozpoczęli studia przed ukończeniem 25. roku życia,
  • posiadają pełną kompetencje do czynności prawnych,
  • uczą się na preferowanym kierunku studiów lub wielkość miesięcznego zarobkuu na osobę w rodzinie żaka nie przewyższa maksymalnej wielkości zarobku, oznajmianego raz w roku przez Ministra Edukacji Narodowej,
  • bieżące studia nie są następnymi studiami, po oddaniu egzaminu magisterskiego,
  • bieżące studia nie są następnymi studiami zawodowymi, po oddaniu egzainu dyplomowego.
  • Żak nie mający obywatelstwa polskiego zdoła ubiegać się o kredyt, jeżeli spełnia warunki nazwane indywidualnymi przepisami.

    Wykaz szkół wyższych, których uczniowie w danym roku akademickim uprawnieni są do ubiegania się o preferencyjny kredyt studencki, robi Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu.

Zobowiazania pod zastaw

Sunday, June 12th, 2011

Zalety kredytów pod zastaw

Pożyczki których zabezpieczeniem jest zastaw są jedną z licznych rodzajów zaciągania kredytów.

Jak każdy kredyt ma mnóstwo zalet i wad, a jego najistotniejszą właściwością jest to, że trzeba go spłacić.

Nieistotne jak rozległy i sprzyjający byłby to kredyt, ciągle trzeba pamiętać, że pożyczone pieniądze trzeba oddać. Kredy pod zastaw są swobodniej otwarte, ale również nie dla każdego.

Mogą go uzyskać tylko ci, którzy posiadają coś drogiego, a kredytobiorca będzie chciał to przyjąć pod zastaw, głownie są po pojazdy, nieruchomości, cenna biżuteria, srebro, złoto, antyki, działa sztuki. Jak widać z powyższej listy, a nie jest ona obszerna, jest wiele możliwych przedmiotów jakie idzie oddać w zastaw.

To o wiele rozszerza przystępność takich kredytów, a nad to mają one pewną kluczową zaletę, co czyni czasami, że zapominamy o wadach tego kredytu, a taką jest na niechybnie ogromny koszt.

Tą niezwykle istotną zaletą jest brak weryfikowania biegłości kredytowych. W przypadku tego kredytu nikt nie sprawdza jakie mamy środki utrzymania i z jakiego źródła one pochodzą.

To sprawia, że te kredyty są wyjątkowo modne wśród bezrobotnych, czy osób które, nie chcą okazywać swoich dochodów. Kredyty pod zastaw to dodatkowo możliwości płynące z ich rychłego przyznania. Do tego mało formalności i prędkość dostania gotówki to zalety zachęcające do takiego modelu kredytów.

Kredyty pożyczki ubezpieczenia : Rachunki firmowe

Pozyczki i kredyty pod zastaw auta

Sunday, June 5th, 2011

Rozkwit rynku długów pod zastaw

Rynek kredytowy w Polsce szybko się kształtuje. Lokalne społeczeństwo coraz częściej korzysta z kredytu , coraz częściej też wypatruje możliwości pożyczenia gotówki poza bankami.

Polacy pożyczają faktycznie na wszystko, na wczasy, na koszty świąteczne, na familijne ceremonie, na samochody czy nieruchomości, ale powinno się także zwrócić atencję, że pożyczamy również na spłatę aktualnych zobowiązań, rachunków, czy kredytów. Coraz częściej wpadamy również w spirale kredytową, gdy to pożyczamy kolejne środki, aby wyrównać nasze zobowiązania.

Organizacje finansowe, w tym przede wszystkim banki ochoczo pożyczają nam pieniądze, ale wszakże pod pewnym warunkiem, że spłacamy nasze zobowiązania zgodnie z terminami i ustaleniami z umów dotychczasowych i to nie koniecznie wyłącznie z tą instytucją, czy tym bankiem ale także u innych podmiotów.

Nierzadko spotykana jest sytuacja, gdy już nikt nie chce nam pożyczać, bo jesteśmy mało rzetelnymi konsumentami. W takim przypadku z pomocą przychodzą nam inne podmioty, które oferują kredyty pod zastaw. Jest to forma kredytu, na którą decydujemy się gdy nie mamy już wyjścia, gdy nikt nie chce użyczyć nam pieniędzy. Liczba takich przypadków i takich osób wciąż rośnie, stąd też taki prężny rozwój kredytów pod zastaw, głownie samochodów lub wszelkich drogocennych obiektów.