Finanse domowe i firmowe

Kredyty Odnawialne

Kredyty odnawialne poświęcone są dla osób które, od pewnego czasu osobisty|dysponują własnym} rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy . Kredyty te przyznawane są jedynie po przeanalizowaniu przez bank historii naszego konta osobistego.

Ich niedyskusyjną zaletą jest krótszy czas zatwierdzenia umowy, prostota uzyskania oraz niższe oprocentowanie w zestawieniu z tradycyjnymi pożyczkami gotówkowymi. Gdyby jednak wysokość kredytu zostanie dobrowolnie powiększona lub już dawno minął czas jego spłaty, to bank rozpocznie naliczać wysokie procenty – w niektórych okolicznościach sięgają one nawet 30%.

Kredyty odnawialne można spłacić raz do roku lub w comiesięcznych ratach. Odsetki naliczane są tylko od spożytkowanej kwoty. W razie terminowej spłaty, kredyt można odnowić bez konieczności przechodzenia poprzez oporne formalności bankowe. Nieodzowne natomiast będzie podpisanie nowej umowy lub wyrażenie akceptacji przez poręczycieli.

Zobacz

Rodzina na swoim

Jak sam tytuł podkreśla dopłaty do kredytu nie są przeznaczone dla wszystkich. Ustawowa „Rodzina na swoim”, to związek małżeński albo ludzie w pojedynkę wychowujące przynajmniej jedno nieletnie dziecko lub dziecko, bez względu na jego czas życia, na które brany jest zasiłek pielęgnacyjny. Z kredytu preferencyjnego mogą też skorzystać osoby mające na wyżywieniu dziecko do skończenia przez nie 25 roku życia, ale edukujące się. Wymogiem istotnym jest aczkolwiek to, że żadna z tych osób nie mogła być stroną odrębnej umowy kredytu preferencyjnego.

Aby skorzystać z dopłaty nie można także posiadać w dniu zawarcia umowy kredytu prawa własności do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w domu wielorodzinnym. Nie można dodatkowo być najemcą lokalu mieszkalnego. Ustawa dopuszcza jednakże wyjątki od tych pozycji. Dopłaty można pozyskać gdy na dzień zawarcia umowy docelowy kredytobiorca jest najemcą, bądź przypada mu spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, pod wymogiem, że wraz z nawiązaniem umowy zobliguje się on do:

  • rozwiązania umowy najmu i ewakuowania lokalu mieszkalnego
  • wymówienia uczestnictwa w spółdzielni mieszkaniowej, w której przypada mu spółdzielcze prawo lokatorskie lub do zrzeczenia się tego prawa w czasie 6 miesięcy od dnia nabycia prawa własności lub uzyskania spółdzielczego dzierżawczego prawa do lokalu mieszkalnego/domu jednorodzinnego, albo pozwolenia na eksploatacje wybudowanego domu jednorodzinnego.

Comments are closed.