Archive for April, 2011

Finanse domowe i firmowe

Saturday, April 23rd, 2011

Kredyty Odnawialne

Kredyty odnawialne poświęcone są dla osób które, od pewnego czasu osobisty|dysponują własnym} rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy . Kredyty te przyznawane są jedynie po przeanalizowaniu przez bank historii naszego konta osobistego.

Ich niedyskusyjną zaletą jest krótszy czas zatwierdzenia umowy, prostota uzyskania oraz niższe oprocentowanie w zestawieniu z tradycyjnymi pożyczkami gotówkowymi. Gdyby jednak wysokość kredytu zostanie dobrowolnie powiększona lub już dawno minął czas jego spłaty, to bank rozpocznie naliczać wysokie procenty – w niektórych okolicznościach sięgają one nawet 30%.

Kredyty odnawialne można spłacić raz do roku lub w comiesięcznych ratach. Odsetki naliczane są tylko od spożytkowanej kwoty. W razie terminowej spłaty, kredyt można odnowić bez konieczności przechodzenia poprzez oporne formalności bankowe. Nieodzowne natomiast będzie podpisanie nowej umowy lub wyrażenie akceptacji przez poręczycieli.

Zobacz

Rodzina na swoim

Jak sam tytuł podkreśla dopłaty do kredytu nie są przeznaczone dla wszystkich. Ustawowa „Rodzina na swoim”, to związek małżeński albo ludzie w pojedynkę wychowujące przynajmniej jedno nieletnie dziecko lub dziecko, bez względu na jego czas życia, na które brany jest zasiłek pielęgnacyjny. Z kredytu preferencyjnego mogą też skorzystać osoby mające na wyżywieniu dziecko do skończenia przez nie 25 roku życia, ale edukujące się. Wymogiem istotnym jest aczkolwiek to, że żadna z tych osób nie mogła być stroną odrębnej umowy kredytu preferencyjnego.

Aby skorzystać z dopłaty nie można także posiadać w dniu zawarcia umowy kredytu prawa własności do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w domu wielorodzinnym. Nie można dodatkowo być najemcą lokalu mieszkalnego. Ustawa dopuszcza jednakże wyjątki od tych pozycji. Dopłaty można pozyskać gdy na dzień zawarcia umowy docelowy kredytobiorca jest najemcą, bądź przypada mu spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, pod wymogiem, że wraz z nawiązaniem umowy zobliguje się on do:

  • rozwiązania umowy najmu i ewakuowania lokalu mieszkalnego
  • wymówienia uczestnictwa w spółdzielni mieszkaniowej, w której przypada mu spółdzielcze prawo lokatorskie lub do zrzeczenia się tego prawa w czasie 6 miesięcy od dnia nabycia prawa własności lub uzyskania spółdzielczego dzierżawczego prawa do lokalu mieszkalnego/domu jednorodzinnego, albo pozwolenia na eksploatacje wybudowanego domu jednorodzinnego.

Rachunki, Konta karty kredytowe

Wednesday, April 20th, 2011

ABC rachunków dla młodzieży

Zgodnie z krajowym prawem od 13 roku życia każdy młodzieniec może założyć konto bankowe. Wymaga się do tego aprobaty opiekuna prawnego.

W jaki sposób konta młodzieżowe różnią się od normalnych?

Niektóre banki tworzą dodatkową ofertę dla ludzi w wieku 13-18 lat. Inne oferty dla niedorosłych wiążą np. z propozycją dla studentów.

Bezprecedensową pewną odmiennością jest przymus pozyskania akceptacji opiekuna na założenie rachunku. Poza tym, konta młodzieżowe z naturalnych względów najczęściej pozbawione są wszelakich uzupełniających opcji typu, kart kredytowych z wysokimi limitami itp.

Z reguły konta młodzieżowe są także w dużej mierze tańsze w utrzymaniu niż tradycyjne rachunki dla dojrzałych.

Po co konto nastolatkowi?

W wieku 13-18 lat dużo ludzi wyczuwa mocną potrzebę uniezależnienia się od rodziców. Ukazywać się to może na niemało sposobów – chęć posiadania prywatnego rachunku jest prawdopodobnie jednym z najmniej niebezpiecznych…

Rachunki bankowe dają młodzieży możliwość nawiązania dojrzałego życia w sferze ekonomicznej. Oszczędzanie na koncie środków, finansowania zakupów

Niekiedy otworzenie konta dla nastolatka jest faktycznie nieodzowne z czysto praktycznego punktu widzenia. Nawet jeśli nie zachodzi taka niezbędność. Własne konto to idealna lekcja, którą dobrze jest rozpocząć jak najszybciej.

Jak można utworzyć konto dla nastolatka?

W zależności od banku, rachunki dla nastolatków można uzyskiwać za pomocą internetu, telefonu lub w oddziale banku.

Atrakcyjnym wyborem jest konto w mbanku. Na podstawie statystyk można powiedzieć, że konto w mbanku jest rewelacyjną ofertą na rynku. Główną zaletą konta w mbanku jest szeroka baza nieodpłatnych operacji.